Genealogie Buzink


De oudst bekende achternaam in mijn familie is Boesinck en die komt voor aan het einde van de zeventiende eeuw. Hij wordt later ook geschreven als Busink, Buesink of Buzink. Daarnaast komen er in diverse akten allerlei variaties voor, afhankelijk van de uitspraak van degene die de aangifte doet en wat de ambtenaar daarin hoort. De letter E duidt de wijze van uitspraak van de U aan: als een lange U in tegenstelling tot een korte U als in Bussink. Er zijn in de negentiende eeuw verschillende takken te onderscheiden, elk met een eigen schrijfwijze. De naam Buesink komt dan voor in Aalten en in Zuid-Holland, de naam Busink rondom Dordrecht en de naam Buzink voornamelijk in Noord- en Zuid-Holland. In de tweede helft van de twintigste eeuw werd deze streekgebondenheid verlaten en komen de leden van de familie in heel Nederland en ook daar buiten voor.

De naam Boesinck kan worden teruggebracht op de Saksische naam Boso. Een in het oosten van het land veel voorkomende manier om een boerderij aan te duiden was het plaatsen van de uitgang -ink, vroegen geschreven als -inc of -inck achter een persoonsnaam. Meestal hield de boerderij dan die naam, ook al kwam er een andere bewoner op. In de zeventiende eeuw kwam er zowel in Aalten als in Winterswijk een boerderij met de naam Buesink voor.

De gegevens op deze site zijn uit diverse bronnen samengesteld. Een eerdere verzamelaar in de vorige eeuw was Bernardus Buesink (1941-1975). Hij schreef onder andere: " .... eerste teken van Buesinks in Aalten dateert van 2 april 1682: de datum waarop Christoffel Busink in de Ned. Hervormde Kerk wordt gedoopt, terwijl hij met Paaschen 1702 in voornoemde kerk belijdenis aflegde. Het is heel goed mogelijk dat een nog steeds in familiebezit zijnde statenbijbel, die eveneens van 1702 dateert, hiermede verband houdt".

Christoffel was smid, een beroep dat daarna ook door zijn nazaten is uitgeoefend. Acht generaties lang is er in Aalten op de hoek van de Achterstraat (de latere Prinsenstraat, hoek Bredevoortschestraat) een smederij geweest die door een Busink of Buesink wordt gedreven.

De hoofdmoot van de gegevens werd in het begin van de jaren tachtig van de vorige eeuw verzameld, geverifieerd en gecorrigeerd door Christiaan Buzink (1916-1985). Sedert 1998 hebben zijn zoons de draad opgepakt en de gegevens verder bewerkt en uitgebreid tot hetgeen nu op deze website staat.

De pagina's op deze website bevatten een gedeelte van de gegevens uit mijn bestanden. In verband met privacy is niet alles vermeld. Zo zullen gegevens van levende personen niet verschijnen.

Alhoewel de gegevens met de meest mogelijke zorg zijn samengesteld, zijn onjuistheden niet altijd te vermijden. Iedere op- en aanmerking en iedere aanvulling is dan ook meer dan welkom.


Robert Buzink